ساخت آسان کد QR

تنها با چند کلیک ساده بارکد مورد نظر خود را بسازید
این روش بسیار ساده بوده و به راحتی می‌توانید آن را انجام دهید.

بیشتر »

�����

����������� �����

��������������

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

�������

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

Wi-Fi

V-�����

�������

PayPal

����� ����������� ����� ��� ������ ��������
USD
%

BitCoin

BTC
1 BTC = 62299.99 USD
1 USD = 0.000016 BTC
Last update: October 18 2021
Spot price from Coinbase
��������� ���� ������� ��� �������� ������� ����
�������� �����������

تنها با چند کلیک ساده بارکد مورد نظر خود را بسازید این روش بسیار ساده بوده و به راحتی می‌توانید آن را انجام دهید


QRCDR © 2021